Zwroty

1. Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.

2. Termin odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczone osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

3. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na adres: F.H.U. Ewa Kopeć 55-002 Dobrzykowice ul. Brylantowa 12B ; lub za pomocą poczty elektronicznej ewa.kopec@hotmail.com. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu Polityki zwrotów.

5. W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził ofertę, oferta przestaje wiązać.

6. Towar zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwracany przez Konsumenta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.

7. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

8. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktu Sprzedawcy przed jego upływem.

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta, ich zwrot nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zwróconego produktu do Sprzedawcy, tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności (wyłączając szybkie płatności), chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności.

10. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu ponosi Konsument.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, np.: przygotowany pod konkretny wymiar (np. szycie kamizelki); w konkretnej specyfikacji (np. kolor, rozmiar); czy zawierający personalizowane dane (np. imię, logo) – podstawa prawna: art.38 Ustawa o prawach konsumenta;

Formularz zwrotu wysłać na adres:

Zwroty F.H.U. Ewa Kopeć 55-002 Dobrzykowice ul. Brylantowa 12B https://1drv.ms/w/s!AkQ5bRIXRpC5gqMb4VLFtuoDVyXA6Q?e=S9IrzA